تعداد تخم های نطفه دار که میتوان در لانه مرغ کرچ شده قرار داد به جثه مرغ بستگی دارد. اگر جثه مرغ معمولی باشد، بین ۱۰ الی ۱۲ عدد تخم نطفه دار میتوان زیر آن قرار داد. اگر تعداد تخم مرغ ها زیاد باشد، مرغ نمی تواند همزمان همه آنها را گرم نگه دارد.

در دوران ستر که نطفه در داخل تخم در حال رشد است ، تخم برای نچسبیدن نطفه به پوسته چرخانده می شود. اما در مرحله هچر که جوجه در حال خروج از تخم است ، تخم ها نباید به هیچ عنوان چرخانده شوند. به همین دلیل مرغ کرچ در مرحله ستر تخم های نطفه دار را ۴ تا ۶ بار در روز می چرخاند.

چه تعداد تخم نطفه دار میتوان زیر مرغ کرچ شده گذاشت؟ - چیکن دیوایسدما عامل اصلی رشد نطفه در داخل تخم است. نطفه در شرایط دمایی مناسب از فاز گازی به فاز مایع و سپس به فاز جامد تبدیل می شود. به همین دلیل در مرحله هچر دما به مقدار اندکی کاهش پیدا می کند. و رطوبت نیز برای مرطوب شدن پوسته تخم و شکستن راحت جوجه ها مقداری افزایش پیدا می کند. دمای مناسب برای مراحل ستر و هچر جوجه کشی از تخم های نطفه دار مرغ به ترتیب برابر با ۳۷.۵ و ۳۷ درجه سانتی گراد است. رطوبت مطلوب نیز در مرحله ستر ۵۷ تا ۶۰ درصد است.

تازه و باکیفیت بودن تخم ها از عوامل مهم در موفقیت در جوجه کشی از مرغ است. مناسب بودن ضریب نر ، تغذیه و محل نگهداری مرغ و خروس ها منجر به افزایش کیفیت تخم های نطفه دار و افزایش راندمان جوجه کشی می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *